פרובידנט
אדמונד דה רוטשילד ישראל

"המציאות האינטנסיבית בשוק ההון מחייבת את המשקיעים להיוועץ באנשי מקצוע מנוסים ובעלי חשיבה עצמאית. אנו בפרובידנט מספקים לכם את הליווי והמידע המהווים את התשתית לקבלת החלטות "

דניאל דורין, מנכ"ל פרובידנט

פרובידנט – מצוינות בשירות הלקוחות

חברת פרובידנט מקבוצת אדמונד דה רוטשילד מלווה משקיעים בעלי תיקי השקעות בהיקף משמעותי מאז הקמתה בשנת 1998. בין לקוחות החברה: משקיעים מוסדיים, חברות ותאגידים ציבוריים ומשקיעים פרטיים עתירי הון.

מאז הקמת החברה רכשנו ניסיון ומוניטין בליווי תיקי השקעות של גופי החיסכון לטווח ארוך והמגזר הממשלתי והמוניציפלי, כמו גם של מוסדות ללא כוונת רווח ומשפחות עתירות הון.

כדי לספק ללקוחותינו תמונה מקיפה וראיה רחבה של תיקי ההשקעות, הקמנו את חברת פרובינדט ניהול סיכונים העוסקת בניהול סיכונים עבור משקיעים מוסדיים. החברה  מתמחה בניתוח תרחישי קיצון, מדידת רמת הסיכון ותוחלת ההפסד של תיקי השקעות, בחינת סיכוני ריכוזיות, ניתוח חשיפות ועוד.

עוגן של יציבות

החברה פועלת תחת דרישות רגולציה וציות קפדניות, הכוללות רישוי והסמכה של כל אנשי הצוות, הון עצמי וכיסוי ביטוחי הולם. כחלק מקבוצה בנקאית שווייצרית, לחברה מעטפת רגולציה פנימית המבטיחה את העמידה בהוראות הרגולציה והאתיקה.

המומחים שלנו לשירותכם

הצוות שלנו מורכב מאנשי מקצוע בעלי ידע נרחב, ניסיון רב שנים ומוניטין, המכירים היטב את שוקי ההון בישראל ובעולם. הניסיון רב השנים והגישה למידע, מעניקים את הפרספקטיבה המקצועית הדרושה לליווי לקוחותינו בהתמודדות עם המציאות המשתנה של שוקי ההון ועם סוגיות מורכבות, מקצועיות ורגולטוריות.

אנו נהנים מגישה למידע ופרקטיקות בסטנדרט בינלאומי בזכות השתייכותנו לקבוצת אדמונד דה רוטשילד העולמית.

דניאל דורין

"הלקוחות שלנו יודעים שאנחנו בצד שלהם, שהאינטרס שלהם מקודש בעינינו ושאנחנו תמיד פה בשבילם. לכן, אנו זוכים לאמונם המלא לאורך זמן"
רועי בן ארי

רועי בן ארי

דורון שטיין

דורון שטיין

חלק מהכוורת שלכם

אנו מכירים לעומק את הצרכים והחזון המגדירים את מדיניות ההשקעה של לקוחותינו לרבות הצורך בבניית אסטרטגיה ארוכת טווח וגמישה, בניית יעדי תשואה וסיכונים, ואתגרים הנובעים מהסביבה הרגולטורית והמבנה הארגוני. כדי לסייע ללקוחותינו להגשים את האסטרטגיה ומדיניות ההשקעה, אנו הופכים לחלק בלתי נפרד מכוורת ההשקעות שלהם.

מעטפת הוליסטית לצרכי הלקוחות

מערך  השירותים והליווי שלנו מבוסס על כברת הדרך שאנו עושים עם לקוחותינו ונועד להעניק להם כתובת מקצועית ואמינה. התהליך המשותף שלנו, כולל את אבני הדרך הבאות:

הגדרת מדיניות
ויעדי ההשקעה

הגדרת היעדים והצרכים של הלקוח

בחינת ניתוח יכולת העמידה בחשיפה לסיכונים

הקצאת נכסים וגיבוש מדיניות השקעה בנכסים סחירים ואלטרנטיביים

התמודדות עם אתגרים רגולטוריים

השתלבות בכוורת מקבלי ההחלטות בקרב הלקוח

הגדרת נהלי פעילות

בניית נהלים לתהליכים הקשורים בניהול התיק

סיוע בהגדרת תהליכי קבלת החלטות

גיבוש מדיניות דיווחים למקבלי ההחלטות

ייעול מבנה העלויות הכרוכות בניהול ההשקעות

ניהול מידע וידע
מול הלקוח בשגרה

גיבוש דו"ח מקיף לתיקי השקעות בתדירות קבועה מראש

ניתוח תוצאות השקעה מול תיק ייחוס

גיבוש והפצת סקירות וניתוחי מאקרו 

המלצות לביצוע התאמות נדרשות בתיקי ההשקעה

פעילות מול
מנהלי השקעות חיצוניים

בנייה והובלת הליכים תחרותיים לבחירת מנהלי השקעות

הגדרת נהלי פעילות מול מנהלי ההשקעות וניהול הקשר השוטף איתם

ריכוז תיקי ההשקעות ובחינת העמידה ביעדי מדיניות, תשואה וסיכון

מתן מענה לסוגיות שוטפות מול מנהלי ההשקעות

מומחים בהשקעות אלטרנטיביות

פרובידנט צברה מומחיות בליווי לקוחותיה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות מאז הקמתה, לרבות בהשקעה בקרנות Buy Out, אשראי, קרנות גידור, תשתיות ועוד.

אנו מסייעים בגיבוש אסטרטגיית ההשקעה בנכסים הלא סחירים בהתבסס על צורכי הלקוח ותוך התייחסות למגוון היבטים כגון: הקצאה בין תחומי ההשקעה, שנות בציר, סינון הקרנות ועוד.

אנו מהווים חלק אינסטרומנטלי בתהליך, נוכחים בפגישות עם מנהלי הקרנות, מנהלים בחינה מעמיקה שלהן ומציגים ללקוחותינו המלצה אופרטיבית מנומקת.

אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. פרובידנט שווקים פיננסיים בע"מ עוסקת בשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות. פרובידנט שווקים פיננסיים בע"מ הינה חברה קשורה לחברות המפורטות בגילוי הנאות ובעלת זיקה לנכסים פיננסים שהונפקו ע"י החברות כאמור וכן ע"י חברות אחרות כמפורט בגילוי הנאות. על כן, פרובידנט שווקים פיננסיים בע"מ עשויה להעדיף נכסים כאמור על פני נכסים פיננסים של גופים אחרים שאין לה זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. מתן שירות שיווק השקעות כפוף לביצוע אפיון צרכי לקוח והתאמת מדיניות ההשקעות לצרכיו האישיים של הלקוח.