אדמונד דה רוטשילד
ניהול קרנות נאמנות (ישראל )בע"מ

"ניהול השקעות בקרנות נאמנות בקבוצת אדמונד דה רוטשילד מתאפיין בראייה לטווח הארוך, המסוגלת להבחין בין טרנדים חולפים ובין מגמות ארוכות טווח ולספק ללקוחות יציבות, בטחון ותשואה לאורך זמן" *

איל סגל, מנכ"ל קרנות הנאמנות

ניהול השקעות באדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל) בע"מ

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל )בע"מ הוקמה בשנת 2000 ומנהלת קרנות המבוססות על מגוון אפיקי השקעה בארץ ובחו"ל, וכוללות קרנות מנוהלות ומחקות. 

מערך קרנות הנאמנות כולל:

  • קרנות נאמנות המתמחות בניהול אגרות חוב ממשלתיות בשוק המקומי
  • קרנות נאמנות המבוססות על אגרות חוב קונצרניות
  • קרנות נאמנות מעורבות (אגרות חוב+ מניות)
  • קרנות המתמחות בניהול אגרות חוב חו"ל
  • קרנות המתמחות בניהול מניות בארץ וניהול מניות בחו"ל

מתודולוגיית מחקר רחבה ומעמיקה

צוותי המחקר וההשקעות של הקבוצה מנהלים קשר הדוק עם מנהלי החברות המסוקרות, עוקבים אחר השווקים בארץ ובחו"ל ונהנים מגישה למידע וידע של הקבוצה האם, בכל אחד מהסניפים הפזורים בעולם.

צוות המומחים שלנו

אייל סגל

איל סגל

מנכ"ל חברת קרנות הנאמנות
"משימתנו היא לא רק לספק ללקוחותינו תשואה על ההשקעה לאורך זמן, אלא גם בטחון מלא ויציבות בשוק המאופיין בתנודתיות ובנהירה אחר טרנדים"
דביר עוליאל

דביר עוליאל

סמנכ"ל פיתוח עסקי
רן לוי

רן לוי

מנהל מחלקת השקעות
אור זינדרמן

אור זינדרמן

מנהל השקעות
גיא זומרשטיין

גיא זומרשטיין

מנהל השקעות

דורון איזקס

מנהל השקעות

רונן פשה

משווק השקעות

דרור רזון

מנהל חדר מסחר קרנות מחקות

אבי גורן

מנהל קשרי לקוחות מוסדיים ואסטרטגיים

אלמוג דיין

מנהל שיווק קרנות מחקות
קארין סלנט

קארין סלנט

רכזת שיווק ונגישות

מערכת יחסים הדוקה עם יועצי ההשקעות

אנו מנהלים מערכת יחסים הדוקה עם יועצי ההשקעות הבכירים בישראל, הנמשכת מעל שני עשורים. מערכת יחסים זו מבוססת על שיח אישי ומקצועי כן ופתוח, הקפדה שלנו על לשון החוק, ועל הנכונות שלנו לחלוק ידע ,מידע ותובנות לטובת לקוחותינו.

תמהיל יתרונות ייחודי
לשירות המשקיעים

ידע, מומחיות ומוניטין

צוות ניהול קרנות הנאמנות באדמונד דה רוטשילד ניהול קרנות נאמנות (ישראל )בע"מ מצטיין בידע, מומחיות, מוניטין, ויותר מכל – בתודעת שירות ובזמינות למשקיעים.

מקצוענות

הניסיון והידע שצברנו במרוצת השנים מאפשר לנו לזהות את המגמות המעצבות את השווקים לאורך זמן ולהבדיל ביניהן ובין טרנדים חולפים, ולהעניק למשקיעים תחושת יציבות ובטחון לאורך זמן.

גיוון השקעות

פיזור ההשקעות בקרנות הנאמנות שלנו, הן ברמה הגיאוגרפית והן ברמת המכשירים הפיננסיים, מאפשר ניהול סיכונים מושכל וחשיפה למגוון אפיקים.

חשיפה ונגישות לעולם

השתייכותנו לקבוצת אדמונד דה רוטשילד מעניקה לנו חשיפה ונגישות לידע, למידע ולפרקטיקות המובילות בעולם בתחומי ההשקעות.

* אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של המשקיע. אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי או כדי להוות התחייבות להשגת תשואה עודפת. אין בתשואות הקרנות ובדירוגי העבר שלהן כדי להבטיח תשואה ו/או דירוג בעתיד. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות בקרן נאמנות הינה בכפוף לעיון בתשקיפי הקרנות שבתוקף במועד הרכישה ובדיווחים המיידים בלבד.