פניות הציבור

 1. פרטי קשר באמצעותם ניתן לפנות למנהל הקרן
  1.1 הממונה על מערך פניות הציבור במנהל הקרן – עו"ד אסף קוגלר
  1.2 כתובת דואר אלקטרוני – funds@edris.co.il
  1.3 מס' טלפון – 03-7130370
  1.4 מספר פקס – 03-5603577
  1.5 כתובת משרדי מנהל הקרן- שדרות רוטשילד 20, תל אביב.
 2. שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה' בשעות 10:00-16:00.
 3. לוח זמנים במסגרתו יתקיים תהליך מענה לפניות הציבור
  3.1 מנהל הקרן ישלח אישור לפונה על קבלת הפנייה תוך 7 ימים מיום קבלת הפנייה.
  3.2 מנהל הקרן ישלח לפונה תשובה בכתב תוך 21 ימי עסקים מיום קבלת הפנייה.
  3.3 למרות האמור בסעיף 3.2, רשאי מנהל הקרן להאריך את תקופת המענה עד 14 ימי עסקים, מטעמים מיוחדים. במקרה כאמור, ישלח מכתב לפונה המודיע על עיכוב במועד שליחת מכתב התשובה ועל המועד החדש לשליחתו.
 4. מידע אודות הקרנות ניתן למצוא באתר מגנ"א בכתובת: www.magna.isa.gov.il
 5. פירוט המידע והמסמכים הנדרשים מהפונה לשם בירור פנייתו:
  5.1 שם הקרן.
  5.2 תאריך רכישה/מכירה.
  5.3 שם הבנק או חבר הבורסה דרכו בוצעה הפעולה נשוא הפנייה.
  5.4 פרטי הקשר של הלקוח לשם קבלת מענה.
  5.5 מקרה של תלונה על הפונה להמציא מסמך מהבנק או מחבר הבורסה המעיד על אחזקת יחידות של מנהל הקרן בתקופה הרלוונטית.